English


  程 煉

         

  【職位】

  經濟學博士,中國社會科學院金融研究所副研究員,金融政策研究中心副主任,《金融評論》副主編

  【研究領域】

  主要研究領域爲國際金融、經濟地理、貨幣理論、制度分析

  【工作經曆】

  在《經濟學(季刊)》、《世界經濟》等學術期刊發表論文多篇,主編多部著作,獲首屆“國際金融青年論壇”會議論文一等獎。主持多項課題,包括國家自然科學基金項目“社會網絡:中國區域發展不平衡的政治經濟學視角”,中國人民銀行委托課題“宏觀審慎性金融監管研究”。

                                                 上一條:程 傑

  下一條:何海峰